Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
DERDE KWARTAAL 2020

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Michael Mekel
Bestuurslid
Arne Willigenburg
Onderzoeker
Damien Oud
Onderzoeker

Circulaire economie

In achtereenvolgende coalitieprogramma’s van de provincies Gelderland en Overijssel is er aandacht voor circulaire economie. Dit sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. Zo heeft het Rijk in 2016 het programma 'Nederland Circulair in 2050' vastgesteld. De ambitie is een circulaire economie (CE) te realiseren door 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. De transitie die hiervoor nodig is, betekent een stevige maatschappelijke opgave. De provincies doen hieraan aan mee door het Grondstoffenakkoord te tekenen.

Overijssel en Gelderland hebben het Grondstoffenakkoord vertaald naar eigen beleid waarvan het geven van het goede voorbeeld een belangrijk onderdeel is. Dit willen de provincies doen door bijvoorbeeld meer circulair in te kopen en aan te besteden bij de aanleg van wegen. De Rekenkamer onderzoekt in hoeverre de voorbeeldrol die de provincie nastreeft via inkoop en aanbesteding bijdraagt aan de gestelde doelen voor een circulaire economie.