Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
EIND 2019

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan natuurcompensatie Overijssel
Persbericht Natuurcompensatie Overijssel

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Edo Gies
Bestuurslid
Arne Willigenburg
Onderzoeker
Jojanneke Hendriks
Onderzoeker

Natuurcompensatie Overijssel

De provincie Overijssel is rijk aan natuur in zowel beschermde natuurgebieden als daarbuiten. Activiteiten in deze gebieden die de natuur verstoren, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een weg, het bouwen van een woning of de uitbreiding van een camping, staat de provincie in principe niet toe. In uitzonderlijke gevallen kan er toch toestemming worden verleend. Voorwaarde hierbij is dat de schade aan de natuur zoveel mogelijk beperkt en gecompenseerd wordt door elders nieuwe natuur te realiseren. Deze uitzonderingsmogelijkheid wordt natuurcompensatie genoemd. We onderzoeken de inzet van de provincie Overijssel om natuurgebieden te behouden door middel van natuurcompensatie.