Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
4E KWARTAAL 2019

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Edo Gies
Bestuurslid
Suzanne Spenkelink
Onderzoeker
Jojanneke Hendriks
Onderzoeker

Vergunningverlening, toezicht en handhaving Gelderland

De kern van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is dat inwoners op een veilige en gezonde omgeving moeten kunnen rekenen en bedrijven de ruimte hebben om te ondernemen. Een taak die voor de complexe bedrijven zoals afvalverwerkers en mestvergisters bij de provincie (Gedeputeerde Staten) ligt. Op dit moment vallen zo’n 210 bedrijven onder het zogenoemde ‘bevoegd gezag’ van de provincie.

De VTH-taken zijn uitgewerkt in beleid en uitvoeringsprogramma’s. De doelen van het beleid zijn gericht op de actualiteit van de vergunningen en de naleving van de wet en voorschriften in de vergunning. De daadwerkelijke uitvoering van VTH-taken gebeurt door omgevingsdiensten. Provinciale Staten hebben veelal een controlerende rol.

Met dit onderzoek willen we inzicht geven in de mate waarin de inzet van provincie Gelderland (en de omgevingsdiensten) op het gebied van VTH bijdraagt aan een veilige en schone leefomgeving middels het bevorderen van de naleving door bedrijven die onder haar bevoegd gezag vallen.