Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
4E KWARTAAL 2019

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Suzanne Spenkelink
Onderzoeker
Edo Gies
Bestuurslid

Vergunningverlening, toezicht en handhaving Gelderland

Voor bepaalde type activiteiten zijn vergunningen van de provincie nodig. Het gaat hier bijvoorbeeld om mestvergisters, afvalverwerkingsinstallaties, sloopbedrijven, baggerdepots en ijzergieterijen. Naast vergunningverlener dient de provincie ook toezicht te houden en handhavend op te treden wanneer bedrijven regels overtreden. Deze VTH-taken liggen bij Gedeputeerde Staten en zijn uitgewerkt in beleid en uitvoeringsprogramma’s. De daadwerkelijke uitvoering is bij omgevingsdiensten belegd. Provinciale Staten hebben binnen het VTH-stelsel een controlerende rol. In dit onderzoek ligt de focus op de rol van de provincie Gelderland bij vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu en energie en de informatie die PS hierover krijgen.