Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
4E KWARTAAL 2019

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Karen IJssels
Onderzoeker
Taco Schaaf
Onderzoeker
Michael Mekel
Bestuurslid

Subsidies

De provincies zetten het subsidie-instrument in voor uiteenlopende doelen op het vlak van energie, wonen, natuur, cultuur, sport, leefbaarheid, etc. De financiële omvang bedraagt in Gelderland zo’n € 200 miljoen en in Overijssel € 125 miljoen. Aan subsidies zijn verplichtingen verbonden voor de aanvragers maar ook voor de provincie. Zo geldt voor subsidieregelingen die langer lopen dan 5 jaar een evaluatieplicht. Uit ons onderzoek in 2013 voor de provincie Overijssel en een intern onderzoek van de provincie Gelderland bleek dat het zicht op de doeltreffendheid van subsidies verbeterd kon worden. Hiervoor zijn de afgelopen jaren maatregelen getroffen. In dit onderzoek kijken we naar (de verbeteringen in de) doeltreffendheid en rechtmatigheid van het subsidieproces.