Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
4E KWARTAAL 2019

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan subsidies 2019

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Saskia van der Haagen
Bestuurslid
Karen IJssels
Onderzoeker
Taco Schaaf
Onderzoeker

Subsidies

De provincies zetten het subsidie-instrument in voor uiteenlopende doelen op het vlak van energie, wonen, natuur, cultuur, sport, leefbaarheid, etc. De financiële omvang bedraagt in Gelderland zo’n € 200 miljoen en in Overijssel € 125 miljoen. Aan subsidies zijn verplichtingen verbonden voor de aanvragers maar ook voor de provincie. Zo geldt voor subsidieregelingen die langer lopen dan 5 jaar een evaluatieplicht. Uit ons onderzoek in 2013 voor de provincie Overijssel en een intern onderzoek van de provincie Gelderland bleek dat het zicht op de doeltreffendheid van subsidies verbeterd kon worden. Omdat subsidies een belangrijk instrument zijn om beleidsdoelen te realiseren, is het van belang om dit inzicht als provincie te hebben. Hiervoor zijn de afgelopen jaren maatregelen getroffen. Tijd voor de Rekenkamer om het thema opnieuw te onderzoeken met de vraag of PS en GS voldoende inzicht in de omvang en werking van het subsidie-instrument hebben om (bij) te kunnen sturen.