Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
2E KWARTAAL 2019

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Arne Willigenburg
Onderzoeker
Edo Gies
Bestuurslid

Grondwaterbescherming

Het gebruik van de ondergrond neemt toe. Afhankelijk van diepte en toepassing zijn verschillende overheden betrokken. Een duidelijke provinciale verantwoordelijkheid ligt bij de bescherming van het grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwater. De kaders voor het grondwater(beheer) zijn opgenomen in de omgevingsvisie van de provincies Overijssel en Gelderland. Uit de ambities blijkt dat beide provincies hechten aan effectief en zorgvuldig gebruik van het grondwater. Het in stand houden van de kwantiteit en kwaliteit van grondwater zijn daarbij van belang. Drinkwater is immers van levensbelang. Nut en noodzaak voor de bescherming van het grondwater word bepaald door actuele en potentiele risico’s zoals gewasbeschermingsmiddelen, overmatig gebruik meststoffen (nitraat), (oude) bodemverontreiniging, klimaatveranderingen en nieuwe stoffen zoals medicijnresten. In het onderzoek richten we ons op de effectiviteit van de grondwaterbescherming.