Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
TWEEDE KWARTAAL 2018

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Taco Schaaf
Onderzoeker
Suzanne Spenkelink
Onderzoeker

Woonafspraken/-agenda's

De woningmarkt is door veranderingen in overheidsbeleid en de economische situatie voortdurend in beweging. Uit analyses van de minister van BZK blijkt dat de woningmarkt weer is aangetrokken als gevolg van een sterk toegenomen doorstroming op de koopmarkt. Het aantal transacties in de koopsector ligt boven het niveau van voor de crisis. In de huursector is het verhuisvolume maar beperkt geraakt door de crisis. Wel zijn als gevolg van de crisis de inkomensgroepen die toegang hebben tot de corporaties toegenomen. Als gevolg van de afnemende werkloosheid wordt hier een afname verwacht in de komende jaren. Naast aantallen woningen (kwantiteit) gaat het bij wonen ook over het gebruik, bijvoorbeeld door ouderen, starters of statushouders (kwaliteit), de flexibiliteit in de woonprogrammering en de verduurzaming van woningen. In het afstemmen van de woningbehoefte hebben provincies een regierol. De provincies Gelderland en Overijssel vullen deze rol in door afspraken te maken met gemeenten. In Overijssel zijn met alle gemeenten afspraken gemaakt. In Gelderland is dat nog niet het geval. In het onderzoek kijken we naar de effectieve invulling van de regierol door provincie. Qua opzet lijkt het daarmee op het onderzoek naar bedrijventerreinen dat we in 2015 hebben uitgevoerd.