Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
26 SEPTEMBER 2018

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Taco Schaaf
Onderzoeker
Suzanne Spenkelink
Onderzoeker
Michael Mekel
Bestuurslid

Wonen

De woningmarkt is door veranderingen in de economische situatie en overheidsbeleid voortdurend in beweging. Na de crisis is de woningmarkt stevig aangetrokken. Tegelijk zijn de regionale verschillen groot. De beweging in de woningmarkt levert uitdagingen op om het woonaanbod goed af te kunnen stemmen op de vraag. Het gaat daarbij niet alleen om aantallen woningen oftewel kwantiteit, maar ook om de kwaliteit. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van woningen (door starters, ouderen of vergunninghouders) of het verduurzamen van woningen. Verschillende partijen hebben op terrein van wonen een rol. Zo ook provincies. Zij vullen deze rol onder meer in door het stellen van kaders voor een gevarieerd woningaanbod en het bevorderen van afstemming tussen gemeenten over de woningbouwprogrammering.

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzoekt in hoeverre de provincies Gelderland en Overijssel er in slagen om hun rol op het gebied wonen adequaat in te vullen. Dit betekent dat hun inzet bijdraagt aan een goede balans op de woningmarkt zodat mensen kunnen wonen in het huis op de plek die ze willen. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting voor de zomer van 2018 aangeboden aan Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel.