Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
TWEEDE KWARTAAL 2018

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan
persbericht aankondiging onderzoek waterveiligheid

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Arne Willigenburg
Onderzoeker
Karen IJssels
Onderzoeker

Waterveiligheid

Gelderland en Overijssel kennen naast grote rivieren ook kleinere waterlopen. De provinciale ambities zijn onder meer gericht op een goede bescherming tegen overstromingen van regionale keringen en wateroverlast. Hiervoor stellen provincies normen vast die als kader dienen voor de waterschappen; de waterschappen zijn verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van keringen en zorgen voor het voorkomen of beperken van wateroverlast door overstroming van oppervlaktewater na hevige regenval. De noodzaak om voorbereid te zijn op hogere waterstanden en veel neerslag in een korte periode neemt toe als gevolg van klimaatverandering.

De rekenkamer onderzoekt of de provincies er in slagen om het gewenste beschermingsniveau te (laten) realiseren. De resultaten van het onderzoek worden voor de zomer van 2018 aangeboden aan Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel.